BLOG   -   MY CREATIVE CV -   PUBLISHED -   WORKSHOPS -   TUTORIALS  


Thursday, May 24, 2012

Det gylne snitt

Det gylne snitt
På skolen går det  mye i det gylne snitt. Her har jeg prøvd meg litt på en gammel atlas side. Den er dekket med ulike boksider og en permside fra en gammel sangbok. Jeg har hatt den hengende noen måneder i den visshet om at den ikke var ferdig, men jeg viste ikke helt hva som manglet.
Jeg ble inspirert til å lage den etter å ha sett bilder fra Melinda Tidwell. Mitt bildet ble ikke slik jeg hadde tenkt og jeg la det som sagt vekk. Men så plutselig i sist uke, så kom det over meg og med hjelp av gesso, acrylmaling og diverse sprayer ble bildet ferdig. 

Detalj foto med iphone.


2 comments:

I want to thank every single one of you for taking the time to comment on my work, it's much appreciated!!

Gelli Arts® Gel Printed Book Covers

Last week I had my first project for GelliArts® published on their blog . I made some cool bookcovers, please follow the link to see lots ...